Ślub w Osadzie Młyńskiej, Sabina & Daniel

Ślub w Osadzie Młyńskiej, który skradł moje serce!

To była jedna z nielicznych deszczowych sobót tego lata, choć serce pragnęło słońca. Widocznie tak miało być. I było to czymś więcej niż kapryśną pogodą. To był symbol. To świat płakał z radości! A słońce, które wyszło zaraz po zakończeniu ceremonii symbolizowało nowe życie, jakie właśnie zaczęła Sabina z Danielem. Zapraszam was na relację fotograficzną ze ślub w Osadzie Młyńskiej zrealizowanym w stodole.

O przysiędze podczas ślubu w stodole słów kilka…

Sami mówią o sobie, że są ambitni, wytrwali.  Jednak moje serce urzekła ich wrażliwość, subtelność, delikatność i ciepło, które roztaczają wkoło siebie. Pierwszy raz miałam okazję fotografować ślub w stodole, podczas którego para młoda składa sobie nawzajem przygotowane przez siebie przysięgi. W chwilach takich jak ta, żałuję, że nie jestem filmowcem. Która kobieta nie chciałaby usłyszeć od swojego partnera, że daje mu odwagę, że wprowadza wyobrażę i pomysłowość do związku?! Który mężczyzna nie chciałby usłyszeć, że jego partnerka co kilka dni zakochuje się w nich od nowa, że nigdy nie potraktuje ich miłości jako czegoś oczywistego ?! To był wyjątkowy ślub w Osadzie Młyńskiej.

Ślub w Osadzie Młyńskiej – co jeszcze będę wspominała?

W moim sercu głęboko pozostanie po pierwsze, bardzo emocjonalny first look Młodej Pary. Po drugie, zapamiętam  wyśmienitą zabawę na parkiecie pod gołym niebem – tak jak przystało na ślub w stodole. Po trzecie, nigdy nie zapomnę wyjątkowych przyjaciół Sabiny i Daniela, którzy wspierali ich na różne sposoby. Układali oni kwiaty, wiercili dziury i pomagali na miliony innych sposób. Wszystko po to, aby ślub w Osadzie Młyńskiej Sabiny i Daniela wyglądał tak, jak sobie tego wymarzyli. A trudno spełnić wymagania ludzi, którzy wyjątkową wagę przywiązują do estetyki ;). Ostatecznie, wszystko to doskonale komponowało się z stylistyką ich ślubu w stodole. Osada Młyńska to miejsce o niezwykłym klimacie, który podkreślała niezwykła oprawa muzyczna.

A teraz czas na życzenia…

Sabina, Daniel życzę wam, abyście stworzyli dom, w każdym zakątku świata, który wybierzecie do swego życia. Życzę wam nieustanego poczucia świeżości w waszym związku. Niech to co was różni będzie waszą siłą. Niech  dążenie do doskonałości nie przysłoniło wam czerpania radości z tego, co kochacie robić. Nie rezygnujcie z drobnych przyjemności. I nigdy nie poddawajcie się w walce o siebie.

To nie jedyny ślub w stodole na tej stronie, więcej znajdziecie tu.

 

Przyjęcie i ślub w Osadzie Młyńskiej

Film: Be mine

Oprawa muzyczna ceremonii: Beata Buchholz

Kwiaty i dekoracje: Sabina, Daniel and friends

 

——————————-

Wedding in Osada Młyńska

It was one of the few rainy Saturdays this summer, though Sabina and Daniel dreamed of the sun. Apparently it was supposed to be this way. And it was more than a capricious weather. It was a symbol. This world cried with joy. And the sun that came out right after the ceremony symbolized the new life that Sabina and Daniel had just begun. Despite the weather it was a dreamy barn wedding at Osada Młyńska.

A few words about the vows at this barn wedding…

They describe themselves as ambitious and persistent people. However, my heart is captivated by their sensitivity, delicacy and warmth. For the first time I had the opportunity to photograph a wedding during which the couple folds each other’s oaths. In moments like this, I regret that I am not a filmmaker. Which woman would not like to hear from her partner, that she gives him courage and introduces imagination and ingenuity to the relationship ?! Which man would not like to hear that his partner falls in love with him every few days or that she will never treat their love as something obvious ?! Unquestionably unique experiences also for me.

Wedding in Osada Młyńska – What else will I keep in my heart from this wedding?

Firstly, I was moved by very emotional first look of the Bride and Groom. Secondly, I will remember the great fun on the dance floor under the open sky. Thirdly, the exceptional Sabina and Daniel’s friends who supported them in various ways. They arranged flowers, drilled holes and helped in a lots of other ways. Just to make Sabina and Daniel’s wedding look in the way they dreamed it up. And finally, it all matched perfectly with the style of their barn wedding in Osada Młyńska. 

And now it’s time for wishes …

Sabina, Daniel  create a home in every corner of the world that you choose to live in. I wish you a continual sense of freshness in your relationship. Make your differences your strength. Let the pursuit of perfection not obscure you to enjoy what you love to do. Do not give up on small pleasures. And never give up in a fight for yourself.

It is not the only barn wedding, more you can find here.

 

Venue: Osada Młyńska

Film: Be mine

Musical (acustic) setting of wedding ceremony: Beata Buchholz

Flowers and decorations: Sabina, Daniel and friends

 

Ślub w Osadzie MłyńskiejOsada MłyńskaŚlub w Osadzie MłyńskiejOsada MłyńskaŚlub w Osadzie MłyńskiejOsada Młyńska Ślub w Osadzie MłyńskiejŚlub w Osadzie MłyńskiejOsada MłyńskaŚlub w Osadzie MłyńskiejŚlub w Osadzie MłyńskiejŚlub w Osadzie Młyńskiejślub w stodoleOsada MłyńskaOsada MłyńskaŚlub w Osadzie MłyńskiejŚlub w stodole Osada MłyńskaOsada MłyńskaOsada MłyńskaŚlub w stodole Osada MłyńskaŚlub w stodole Osada MłyńskaOsada MłyńskaOsada MłyńskaOsada MłyńskaOsada MłyńskaOsada MłyńskaOsada MłyńskaOsada MłyńskaOsada Młyńska Osada MłyńskaŚlub w stodole Osada MłyńskaOsada MłyńskaŚlub w stodole Osada Młyńska ślub w stodoleBarn weddingOsada Młyńska Osada Młyńska ślub w stodoleOsada MłyńskaBarn wedding ślub w stodoleOsada MłyńskaOsada MłyńskaBarn weddingOsada MłyńskaOsada Młyńskawesele w stodole Barn weddingwesele w stodoleślub w stodoleŚlub w stodole Osada Młyńska

next one

Sesja w skansenie, Kasia & Marcin