Najpiękniejsze zdjęcia ślubne 2018

Najpiękniejsze zdjęcia ślubne 2018

Rok 2018 był dla mnie wyjątkowy. Po pierwsze, odkryłam, że fotografia daje mi możliwość doświadczenia tego, czego bez robienia zdjęć nie byłoby mi dane przeżyć. Po drugie, dzięki fotografii miałam okazję lepiej poznać świat, ale także samą siebie. Po trzecie, zauważyłam, że zdjęcia mogą być narzędziem mojej autoekspresji i głosem w sprawach, które są dla mnie ważne. Co więcej, miałam także okazję poznać setki nowych ludzi, a część z nich okazała się być moimi bratnimi duszami. Mam nadzieję, że nasza wspólna podróż potrwa dłużej. Prawdę mówiąc, to jestem o to spokojna ;). Owocem tych dwunastu miesięcy fotografowania są załączone poniżej najpiękniejsze zdjęcia ślubne, jakie wykonałam w sezonie 2018.

To nie było wcale takie łatwe…

Aby wybrać najpiękniejsze zdjęcia ślubne ubiegłego roku musiałam się mocno natrudzić. Wynikało to głownie z faktu, iż niemal z każdym z tych zdjęć (tak jak z wami z resztą) jestem silnie, emocjonalnie związana. Bardzo pomogła mi informacja od was, czyli wszystkie polubienia, lajki, serca czy komentarze, jakie zostawiacie mi w social mediach. No i oczywiście, to co słyszę, kiedy się spotkamy. Dlatego bardzo wam dziękuję za tą aktywność i liczę na nią w kolejnym latach.

Co jeszcze?

Przemierzyłam tysiące kilometrów po Polsce i Europie, aby sfotografować wasze emocje i dostarczyć wam najpiękniejsze zdjęcia ślubne, jakie świat widział. Miałam okazję fotografować w najbardziej klimatycznych miejscach w Polsce takich jak na przykład Dolina Cedronu, Osada Młyńska, czy Violinowo. Współpracowałam z wyjątkowymi filmowcami takimi jak HeyFolks, BeMine czy Lowmi. Mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. To był niesamowity rok i wszystkim moim Parom, a także współpracującym ze mną osobom serdecznie dziękuję za te owoce i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce.

I w końcu…

Oto moje najpiękniejsze zdjęcia ślubne (wg. mojej skromnej opinii 😉 ) podsumowane w jedno minutowym filmiku. Bawcie się dobrze!

 

P.S. Reportaże ze ślubu w Dolinie Cedronu, znajdziecie tu , a kolei z Osady Młyńskiej w tym miejscu.

 

————————————————————

Best wedding photos of 2018

Year 2018 was very special to me. Firstly, I have discovered that photography gives me possibility to access the experiences that would not be obtainable without photos. Secondly, thanks to photography I could explore not only the world but also myself. Thirdly, I have noticed that photography can be a tool of my selfexpression and my voice in important matters. Finally I had an opportunity to meet hundreds new people, few of them turned out to be my soulmaids. I hope that our adventure will last longer. To tell you the truth I am pritty sure it will ;). The result of these twelve months of shooting are attached below the most beautiful wedding photos I made in the season 2018.

It was not that easy …

Choosing the best wedding photos of last year was extremely difficult. It was mainly due to the fact that I am strongly and emotionally connected with almost all of these photos (just like with you). Feedback from you in a form of  likes, “hearts” and comments that you leave me in social media, helped me a lot. And of course, what I hear form you when we meet. That is why I thank you very much for this activity and I count on it in the next years.

What elase?

I traveled thousands kilometers across Poland and Europe to photograph your emotions in order to deliver the best wedding photos ever. I had an opportunity to photograph in the best venues such as i.e. Dolina Cedronu, Osada Młyńska, czy Violinowo. I cooparated with exceptional filmmakers such as HeyFolks, BeMine or Lowmi. I could talk about them forever. It was an amazing year and I would like to say thanks to all my couples and those who cooperate with me for these fruits and I hope that I will see you soon.

And finally …

Here is my wedding photography experience summarized in a one-minute film: best wedding photos of 2018 (my personel perspective) . Enjoy!

 

 

 

next one

Emocjonalny ślub w Dolinie Cedronu, Kinga & Kuba